Termo formowanie pleksi

Termo formowanie tworzyw sztucznych polega na ogrzewaniu płyty z tworzywa sztucznego do temperatury umożliwiającej jej formowanie do określonych, gotowych kształtów. Wysoka temperatura uplastycznia materiał na tyle, iż jest możliwe jego rozciąganie na specjalnie wyprofilowanych matrycach. Usługi termo formowania dostosowane są do potrzeb współczesnego przemysłu.

Proces technologiczny o nazwie termo formowanie jest dość powszechnie znany i stosuje go wielu producentów, szczególnie do opakowań spożywczych, elementów obudów itp. Nazwa ta obejmuje różne technologie – termo formowanie próżniowe, termo formowanie ciśnieniowe, formuły mieszane i inne.

Podczas termo formowania mamy do czynienia z dwiema podstawowymi operacjami: ogrzewaniem półfabrykatu i kształtowaniem (formowaniem). Poddany obróbce materiał zamocowany jest na obrzeżu w uchwytach igłowych. Ogrzewanie elektryczne zapewniają promienniki zlokalizowane po jednej lub obu stronach poddanego obróbce materiału, w odległości ca 125 mm (5 cali). Czas ogrzewania wymagany do uzyskania odpowiednio miękkiego półfabrykatu zależy od rodzaju polimeru, grubości i koloru. Rodzaj polimeru i ewentualne napełnienie wiążą się z różnym przewodnictwem cieplnym obrabianego termicznie materiału.

Termo formowanie można podzielić na 4 rodzaje ze względu na grubość zastosowanego materiału:

 • Folie cienkie do grubości 0,25mm,

 • Folie małej grubości od 0,25mm do 1,5mm,

 • Płyty cienkie od 1,5mm do 3mm,

 • Płyty grube od 3mm do 13mm.

Proces termo formowania można opisać w czterech podstawowych krokach:

 1. Montaż materiału na formie,

 2. Grzanie surowca do uzyskania plastyczności,

 3. Formowanie próżniowe lub ciśnieniowe,

 4. Studzenie .

W etapie formowania wyróżnia się 3 podstawowe kategorie: termo formowanie próżniowe, ciśnieniowe lub mechaniczne. Na ogół stosuje się równocześnie kategorie mieszane, co sprzyja lepszej wydajności i jakości uzyskanego kształtu.

Najskuteczniejsze jest oczywiście termo formowanie próżniowe, które umożliwia obróbkę tworzywa pod wpływem określonych temperatur. Formowanie próżniowe jest procesem polegającym na ogrzaniu tworzywa do temperatury pozwalającej na uzyskanie stanu wysokiej elastyczności i nadaniu mu kształtu za pomocą formy przy użyciu różnicy ciśnień, powstałej dzięki wytworzonej próżni oraz ciśnieniu między folią lub płytą a formą. Często praktykowane jest również użycie specjalistycznych stempli pozwalających na tłoczenie skomplikowanych kształtów.
Najczęstsze zastosowanie tej metody formowania to otrzymywanie wyrobów cienkościennych o dużej powierzchni z polistyrenu PS, ABS, PVC, PMMA, PE, czy PP.

Do najważniejszych zalet formowania próżniowego możemy zaliczyć:

 • możliwość wytwarzania produktów o stosunkowo małej grubości ścianek i o dużych gabarytach,

 • niski koszt form, co otwiera nowe możliwości w produkcji nisko i średnio seryjnej,

 • możliwość stosowania form wielogniazdowych, zwiększających wydajność produkcji,

 • swoboda wyboru surowca do formowania.

Bardzo potrzebną techniką jest także termo formowanie ciśnieniowe, które różni się od formowania próżniowego tym, że stosujemy tutaj do formowania zamiast próżni nadciśnienie, które jest łatwiej wytworzyć. Warto zauważyć, że współczesny przemysł nie mógłby prawidłowo funkcjonować bez nowoczesnych urządzeń oferujących nam zaawansowaną obróbkę tworzyw sztucznych.

Jednym z tworzyw, które możemy poddać termo formowaniu jest Polimetakrylan tzw. PMMA, potocznie zwany plexi. Tworzywo w naturalnej postaci jest przeźroczyste, niemniej jest to materiał, który można poddać barwieniu, przez co końcowy produkt może zostać wykonany w szerokiej palecie barw. Pleksi zwana jest również szkłem organicznym, to materiał o dużej przeźroczystości, sięgającej rzędu 92%.

Niewiele jednak firm ma odpowiednie doświadczenie z kształtowaniem i termo formowaniem i produkcją dużych elementów z PMMA, czyli popularnej plexi – pleksi. Nasza firma jako jedna z nielicznych zajmuje się formowaniem pleksi.

Wynika to ze specyfiki i charakterystyki tego surowca. Charakteryzuje się on znaczną rozszerzalnością i bardzo silnymi naprężeniami wewnętrznymi po zakończeniu procesu kształtowania. Wymaga to stosowania relaksacji – odprężania, w celu redukcji naprężeń i uzyskania trwałego i mocnego wyrobu. Te wymogi powodują, że niewielu producentów podejmuje się wykonania wyrobów z materiałów o dużej grubości. Z uwagi na charakterystykę PMMA,  formowanie pleksi wymaga dużej wiedzy. Zrealizowaliśmy już tysiące zamówień, dzięki czemu zdobyliśmy ogromne doświadczenia w formowaniu pleksi. Jesteśmy w stanie zrealizować najtrudniejsze zamówienia. Nasza firma jako jedna z nielicznych zajmuje się formowaniem pleksi.

Termo formowanie tworzyw

Nasza firma dzięki wieloletniemu doświadczeniu, stosując termo formowanie i kształtowanie termiczne wykonuje różne elementy z materiału o dużych grubościach, dużych wymiarach, i skomplikowanych kształtach. Używamy do tego najwyższej jakości materiały, o dużej przejrzystości, odporności na zarysowania, i dużej trwałości.

Oczywiście oprócz termo formowania pleksi kształtujemy i formujemy inne tworzywa, stosując różne metody.

Metodą termo formowania wykonujemy również elementy wielkogabarytowe, ale także małe, specyficzne zamówienia.

Termo formowanie szyb do solariów i owiewek do łodzi jachtów i motorówek.

Produkujemy szyby – płyty akrylowe do solariów, owiewki i szyby do łodzi, żaglówek, jachtów, obudowy do maszyn i urządzeń, obudowy do dekoracji muzealnych i wystawienniczych i wiele, wiele innych zastosowań.

Kształtowanie pleksi i tworzyw 

Kształtowanie tworzyw sztucznych wymaga dużej wiedzy na temat właściwości materiałów, ich parametrów technicznych, odporności na różne substancje, wytrzymałości, i sposoby obróbki. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu możemy sprostać większości, nawet bardzo trudnym zamówieniom.

Każde zamówienie, nawet najmniejsze jest dla nas ważne i możliwe do zrealizowania. Zawsze warto zapytać i przedyskutować czy dany problem uda się rozwiązać.
Zapraszamy do wyceny termoformowania.